CONTENET Agricultura i ramaderia Les Avellanes Lleida
CONTENET SCP, va néixer amb l’ànim de trobar solucions al residus generats a les explotacions ramaderes.
Es tracta de residus perillosos que requereixen mesures especials de prevenció, recollida, emmagatzematge, transport i tractament.

Des de 2003 tenim autoritzat un Centre de Recollida i Transferència de residus situat al poble de les Avellanes a la província de Lleida i des d’aquell any fem la gestió de residus especials ramaders a explotacions ubicades a Catalunya i Aragó.

L’any 2011 vam fer un canvi d’ubicació del CRT, en un magatzem més gran dins de la mateixa localitat i hem ampliat la tipologia dels residus gestionats, incloent ara tots aquells residus que es poden produir en una explotació ramadera o centre de tractament veterinari.

Gestionem i donem una via diferenciada als següents tipus de residu:

- Especials ramaders
- Aerosols
- Garrafes de biocida, de tractament d’aigua…
- Catèters d’inseminació
- Mantes tèrmiques
- Plàstics en general
- Líquid revelador i fixador…

La idea del nostre projecte és fer una gestió integral dels residus que es generen en aquest sector i aconseguir que el client no s’hagi de preocupar per res, ni dels tràmits burocràtics ni de qualsevol residu que generi.

La nostra línia de treball en basa en l’atenció directa, la ràpida resposta i el servei eficient, tant en la gestió dels residus, com en la cada vegada més complexa i important part documental de tot el procés.

Nosaltres gestionem i transportem el residu, així com subministrem els recipients i contenidors homologats per als residus especials i els bigbags i les bosses pels residus sanitaris del Grup II.

Codi de gestor: E-1280.11
Codi de transportista: T-1902.