CONTENET Agricultura i ramaderia Les Avellanes Lleida

Medicaments i productes de sanitat animal rebutjats

Productes químics, medicaments i productes de sanitat animal rebutjats, caducats o en envasos buits. 

A Catalunya, des de l’any 2001 i sota el codi 180205 es poden barrejar els residus sanitaris (agulles, xeringues i vacunes), els productes químics i els medicaments rebutjats. El destí final del contenidor ha de ser necessàriament la incineració.

Per les granges situades a Catalunya, subministrem un contenidor homologat de 30L o 60L de capacitat per tal de fer-ne la gestió. La gestió final és la incineració.

Per les granges situades a Aragó, subministrem  un contenidor de 30 o 60 litres per als productes químics i medicaments, i un contenidor d’1,5 litres per a les agulles, xeringues… La gestió final que donem als 2 contenidors és la incineració en una planta situada a Catalunya.